Skip to content →

Cafetinhoc.net Posts

Nói dối thực sự có thể trở thành một thói quen khi chúng ta nhiều lần thực hiện hành vi này?

Nếu nói dối một lần, khả năng bạn tiếp tục nói dối lần thứ hai sẽ cao hơn. Một nghiên cứu mới đã cho thấy…

Đọc tiếp... Nói dối thực sự có thể trở thành một thói quen khi chúng ta nhiều lần thực hiện hành vi này?

Leave a Comment

Vô hiệu hóa F12 và chuột phải trên website

Xin chào các bạn! Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một mẹo nhỏ đó là Vô hiệu hóa F12 và chuột phải trên website nhằm hạn chế những người khác tò mò debug vào website của các bạn.

Đầu tiên các bạn tìm đến dòng trước thẻ đóng body (</body>) sau đó copy đoạn code sau vào và lưu lại là xong nhé: Đọc tiếp… Vô hiệu hóa F12 và chuột phải trên website

Leave a Comment

Tự học HTML cơ bản – Bài 2

HTML là gì?

HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language((Xem thêm tại http://vi.wikipedia.org/wiki/HTML)) (dịch là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) được sử dụng để tạo một trang web, trên một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài liệu HTML (thi thoảng mình sẽ ghi là một tập tin HTML). Cha đẻ của HTML là Tim Berners-Lee, cũng là người khai sinh ra World Wide Web và chủ tịch của World Wide Web Consortium (W3C – tổ chức thiết lập ra các chuẩn trên môi trường Internet). Đọc tiếp… Tự học HTML cơ bản – Bài 2

Leave a Comment