Skip to content →

Tự học HTML cơ bản – Bài 2

HTML là gì?

HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language((Xem thêm tại http://vi.wikipedia.org/wiki/HTML)) (dịch là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) được sử dụng để tạo một trang web, trên một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài liệu HTML (thi thoảng mình sẽ ghi là một tập tin HTML). Cha đẻ của HTML là Tim Berners-Lee, cũng là người khai sinh ra World Wide Web và chủ tịch của World Wide Web Consortium (W3C – tổ chức thiết lập ra các chuẩn trên môi trường Internet).

 

tu-hoc-html-co-ban-bai-1

 

HTML dùng để làm gì?

Nếu bạn muốn thiết kế website, sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi HTML. Ngay cả khi bạn sử dụng phần mềm để làm web như Dreamweaver, những kiến thức cơ bản về HTML sẽ giúp công việc làm web đơn giản hơn và website của bạn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tin tốt cho bạn là HTML dễ học, chỉ sau hai bài cơ bản bạn sẽ học được cách tạo ra website đầu tiên của mình.

Comments

comments

Danh mục Html - Css