Skip to content →

Page rank flow là gì?

Page rank flow là một con số thể hiện tỷ lệ phần trăm của các liên kết trên từng web page trên website của bạn, so với tổng số lượng các liên kết ( bao gồm internal link và external link ) .

Một trang web mà có tất cả liên kết là nội bộ ( internal link ) sẽ có Page rank flow là 100%, nếu tất cả các liên kết đểu trỏ ra ngoài thì Page rank flow là 0%. phần trăm này càng nhỏ thì site bạn càng tốt.

VD : webpage của bạn có external link là 20 và internal link là 100, thì Page rank flow của bạn là 80%

External link đốt cháy Page rank flow , các bạn lên chú ý khi đặt link trỏ ra ngoài trong web của mình nhé!

S.T

Comments

comments

Danh mục SEO