Skip to content →

Chuyên mục: Cà phê tin học

Nói dối thực sự có thể trở thành một thói quen khi chúng ta nhiều lần thực hiện hành vi này?

Nếu nói dối một lần, khả năng bạn tiếp tục nói dối lần thứ hai sẽ cao hơn. Một nghiên cứu mới đã cho thấy…

Đọc tiếp... Nói dối thực sự có thể trở thành một thói quen khi chúng ta nhiều lần thực hiện hành vi này?

Leave a Comment